Мелитор

Содержание

Мелитор 25 мг №28 таблетки

Мелитор

ІНСТРУКЦІЯ

для медичного застосування препарату

МЕЛІТОР®

(MELITOR®)

Склад

діюча речовина: agomelatine;

1 таблетка містить: 25 мг агомелатину;

допоміжні речовини: лактоза, моногідрат; крохмаль кукурудзяний; повідон; натрію крохмальгліколят (тип А); кислота стеаринова; магнію стеарат; кремнію діоксид колоїдний безводний; гіпромелоза; заліза оксид жовтий (E 172); гліцерин; макрогол 6000; титану діоксид (E 171).

Лікарська форма

Таблетки, вкриті плівковою оболонкою.

Основні фізико-хімічні властивості: оранжево-жовтого кольору, довгастої форми таблетки, вкриті плівковою оболонкою, з голубим тисненням «» з одного боку.

Фармакотерапевтична група

Психоаналептики. Інші антидепресанти. Код ATX N06A X22.

Фармакологічні властивості

Фармакодинаміка.

Механізм дії

Агомелатин – мелатонінергічний агоніст MT1- та MT2-рецепторів та антагоніст 5-HT2c-рецепторів. Дослідження, в рамках яких вивчали зв’язування агомелатину з рецепторами, продемонстрували, що агомелатин не впливає на захоплення моноамінів і не має спорідненості з α- та β-адренергічними, гістамінергічними, холінергічними, допамінергічними та бензодіазепіновими рецепторами.

В експериментальних дослідженнях на тваринах із розладами циркадних ритмів було продемонстровано, що агомелатин ресинхронізує циркадні ритми.

Агомелатин збільшує вивільнення допаміну та норадреналіну, особливо у фронтальних відділах кори головного мозку, та не впливає на екстрацелюлярний рівень серотоніну.

Фармакодинамічні ефекти

В експериментальних дослідженнях на тваринах агомелатин продемонстрував антидепресивний ефект на валідованих моделях депресії (тест безвихідності, відчаю, хронічного легкого стресу), а також на моделях із десинхронізацією циркадних ритмів і моделях, пов’язаних зі стресом і тривожністю.

При застосуванні в людини Мелітор® ресинхронізує циркадні ритми; він відновлює фазність сну, спричиняє зниження температури тіла та сприяє секреції мелатоніну.

Клінічна ефективність та безпека

Ефективність і безпека препарату Мелітор® при лікуванні великих депресивних епізодів досліджувались у клінічній програмі з участю 7900 пацієнтів.

У шести короткострокових подвійно сліпих плацебо-контрольованих дослідженнях з оцінки ефективності Мелітору® при лікуванні великих депресивних епізодів у дорослих пацієнтів агомелатин у дозах 25-50 мг наприкінці терапії (протягом 6-8 тижнів) продемонстрував статистично достовірну ефективність порівняно з плацебо. За результатами оцінювання за шкалою HAMD‑17 відзначалися зміни значення показника первинної кінцевої точки порівняно з початковим рівнем.

Ефективність препарату Мелітор® було також продемонстровано в пацієнтів з більш тяжкою депресією (початковий загальний бал за шкалою HAM‑D ≥ 25) за результатами всіх позитивних плацебо-контрольованих досліджень.

Показники відповіді на лікування при застосуванні Мелітору® були статистично достовірно вищими порівняно з плацебо.

У шести із семи досліджень із вивчення ефективності Мелітору® у гетерогенних популяціях дорослих пацієнтів із депресією було продемонстровано більш високу (2 дослідження) або не нижчу (4 дослідження) ефективність агомелатину порівняно з терапією селективними інгібіторами зворотного захоплення серотоніну/інгібіторами зворотного захоплення серотоніну-норепінефріну (СІЗЗС/ІЗЗСН) (сертралін, есциталопрам, флуоксетин, венлафаксин або дулоксетин). Антидепресивний ефект оцінювали за шкалою HAMD-17 або у якості первинної, або вторинної кінцевої точок.

Довготривалу антидепресивну ефективність агомелатину було продемонстровано в дослідженні з вивчення запобігання виникнення релапсів.

За результатами впливу на первинну кінцеву точку – запобігання виникнення релапсів депресії, що вимірювалась часом до виникнення релапсу, Мелітор® у дозі 25-50 мг на добу показав статистично достовірну перевагу порівняно з плацебо (р=0,0001).

Частота виникнення релапсів протягом 6 місяців подвійно сліпого спостереження становила 22 % та 47 % для агомелатину та плацебо відповідно.

Препарат не впливає на денну пильність та пам’ять здорових добровольців. У пацієнтів із депресією лікування препаратом Мелітор® подовжувало фазу повільнохвильового сну без впливу на фазу або латентний період швидкого сну.

Мелітор® 25 мг також скорочує проміжок часу до початку сну (полегшує засинання) та досягнення стану з мінімальною частотою серцевих скорочень.

За оцінкою пацієнтів із першого тижня лікування значно покращилися засинання та якість сну без порушення денної активності.

Об’єднаний аналіз досліджень за оціночною шкалою ASEX (Arizona Sexual Experience Scale) продемонстрував, що застосування препарату Мелітор® не асоціювалось із сексуальною дисфункцією. У здорових добровольців Мелітор® зберігав статеву функцію порівняно з пароксетином.

У клінічних дослідженнях Мелітор® не впливав на частоту серцевих скорочень та артеріальний тиск.

У дослідженні з оцінки симптомів відміни за допомогою анкети DESS (Discontinuation Emergent Signs and Symptoms) у пацієнтів із депресією у стадії ремісії Мелітор® не спричиняв синдрому відміни після раптового припинення терапії.

Мелітор® не спричиняє залежність, що було визначено в дослідженнях з участю здорових добровольців за результатами тестів із використанням спеціальної візуально-аналогової шкали або анкети ARCI (Addiction Research Center Inventory) із 49 питань.

Плацебо-контрольоване дослідження агомелатину в дозі 25-50 мг на добу тривалістю 8 тижнів з участю пацієнтів літнього віку з депресією (≥ 65 років, N=222, 151 з яких застосовували агомелатин) продемонструвало статистично достовірну різницю у 2,67 бала за загальною шкалою HAM-D (первинна кінцева точка).

Рівень показника «відповідь на лікування» був позитивним для агомелатину. У групі пацієнтів віком ≥ 75 років (N=69, 48 з яких застосовували агомелатин) не було отримано достовірних результатів щодо покращення стану.

Переносимість агомелатину в пацієнтів літнього віку та в дорослих пацієнтів, молодших за віком, була подібною.

Було проведено спеціальне контрольоване дослідження тривалістю 3 тижні з участю пацієнтів із великими депресивними розладами, які не досягли значного покращення при застосуванні пароксетину (СІЗЗС) або венлафаксину (ІЗЗСН).

При переведенні цих пацієнтів на лікування агомелатином, незалежно від того, припинення попередньої терапії відбувалося різко чи поступово, виникали симптоми відміни.

Ці симптоми помилково можуть бути розцінені як недостатність раннього ефекту агомелатину.

Відсоток пацієнтів із наявністю хоча б одного симптому відміни протягом 1 тижня після припинення застосування антидепресантів групи СІЗЗС/ІЗЗСН був меншим у групі пацієнтів довготривалого зниження дози (поступове припинення попереднього прийому антидепресантів упродовж 2 тижнів), ніж у групі пацієнтів короткотривалого зменшення дози (поступове припинення попереднього прийому антидепресантів упродовж 1 тижня) та групі пацієнтів різкої зміни лікування (різке припинення прийому): 56,1 %, 62,6 % та 79,8 %, відповідно.

Фармакокінетика.

Всмоктування та біодоступність

Агомелатин швидко і добре (≥ 80 %) всмоктується після перорального застосування. Абсолютна біодоступність є низькою (

Источник: https://www.apteka24.ua/melitor-25-mg-n28/

Описание и инструкция «Мелитора»

Мелитор

В современном мире многие люди знакомы с таким состоянием, как депрессия. Это своеобразное психическое расстройство, для которого характерно снижение настроения, утрата способности радоваться, а также нарушение мышления (в негативную сторону) и двигательная заторможенность.

Во время депрессии у человека значительно снижается самооценка, а также наблюдается потеря интереса к привычной деятельности и жизни в целом.

В некоторых случаях больной начинает злоупотреблять алкогольными напитками или какими-либо психотропными веществами. Кроме того, человек, давно страдающий депрессией, склонен к суицидам.

Поэтому выходить из такого состояния следует обязательно. Для этого необходимо обратиться к опытному доктору.

Большое количество фармакологических компаний специализируются на выпуске так называемых антидепрессантов.

Это психотропные лекарственные препараты, оказывающие непосредственное воздействие на уровень нейромедиаторов, в том числе дофамина и серотонина.

У депрессивного человека такие средства улучшают настроение, уменьшают вялость, снимают тоску, устраняют тревогу, апатию и эмоциональное напряжение.

Одним из наиболее популярных антидепрессантов является препарат «Мелитор». Инструкция по применению, отзывы о лекарственном средстве будут представлены ниже.

Медикамент «Мелитор», инструкция по применению которого вложена в картонную упаковку, выпускается в виде таблеток. Они имеют продолговатую форму и оранжево-желтый цвет. Также лекарственное средство покрыто пленочной оболочкой. На одной стороне таблетки находится оттиск логотипа фирмы-производителя.

В продажу таблетки поступают в блистерах по 14 штук.

Какие вещества содержит в себе лекарство «Мелитор»? Инструкция по применению утверждает, что его активным ингредиентом выступает агомелатин. Также в состав таблеток входят дополнительные элементы в виде стеариновой кислоты, моногидрата лактозы, повидона, кукурузного крахмала, гликолата крахмала натрия (типа А), безводного коллоидного диоксида кремния и стеарата магния.

Фармакология

Таблетки «Мелитор» (инструкция по применению описана ниже) представляют собой антидепрессивное средство, которое воздействует на нервную систему и эффективно проявляет себя при различных формах депрессии. Кроме того, данный препарат нередко принимают при десинхронизации циркадных ритмов, тревожности и стрессе.

Активное вещество рассматриваемого лекарства является мелатонинергическим агонистом МТ2- и МТ1-рецепторов, а также антагонистом 5-НТ2с-рецепторов.

Это средство не имеет сродства с холин-, гистамин-, допаминергическими, бета- и альфа-адренергическим и бензодиазепиновыми рецепторами, а также не изменяет степень захвата моноаминов.

Данный препарат синхронизирует циркадные ритмы, нормализует структуру сна, стимулирует образование мелатонина и облегчает засыпание.

При использовании медикамента для лечения людей, страдающих депрессией, наблюдается удлинение фазы медленноволнового сна. Что касается фазы быстрого сна, то она не подвергается каким-либо изменениям.

Также следует отметить, что это средство способно стимулировать высвобождение норадреналина и допамина в коре лобной доли головного мозга. При этом агомелатин не меняет уровень экстрацеллюлярного серотонина.

Свойства лекарства

Какие особенности присущи лекарству «Мелитор»? Инструкция, отзывы гласят, что у здоровых добровольцев оно не оказало негативного воздействия на память, массу тела, способность к концентрации внимания, АД, сексуальную функцию и ЧСС. Кроме того, агомелатин не вызвал привыкания. После окончания лечения синдром отмены развит не был.

Кинетика

Какие кинетические свойства имеет рассматриваемый нами медикамент? Что об этом говорит инструкция? «Мелитор» хорошо абсорбируется из ЖКТ. Его абсолютная биологическая доступность составляет 3%.

Но в зависимости от особенностей человека возможны существенные колебания. Например, у представительниц слабого пола биодоступность лекарства выше, нежели у мужчин.

Более того, курение снижает упомянутый показатель, а прием пероральных контрацептивов, наоборот, повышает.

Пик концентрации действующего компонента в крови наблюдается через 70-100 минут после перорального приема. Для антидепрессанта характерна высокая степень связи с плазменными белками (до 95%).

Метаболизм средства происходит в печени с образованием неактивных соединений. Выводится лекарство почками (около 80%) в течение двух часов.

Показания

Для чего необходимо лекарство «Мелитор»? Инструкция сообщает, что данный препарат предназначен для лечения людей с депрессивными эпизодами.

Противопоказания

Когда не следует назначать рассматриваемый нами антидепрессант? Что об этом гласит инструкция? «Мелитор» противопоказан при:

 • повышенной индивидуальной чувствительности к лекарству;
 • лактазной недостаточности;
 • тяжелых нарушениях работы печени;
 • мальабсорбции глюкозо/галактозы;
 • в пожилом возрасте;
 • врожденной непереносимости галактозы;
 • беременности;
 • в несовершеннолетнем возрасте;
 • грудном вскармливании.

Кроме того, это средство с осторожностью назначают больным с гипоманией или манией в анамнезе, нарушением работы почек, при алкоголизме (в том случае, если человек получает терапию гепатотоксическими лекарствами).

Инструкция

«Мелитор» предназначен для приема внутрь. Таблетку глотают целиком, не измельчая и не разжевывая. Ее принимают независимо от употребления еды. При развитии побочных эффектов со стороны ЖКТ медикамент можно использовать и во время трапезы.

Суточную дозу следует употреблять один раз в день, перед сном.

Длительность лечения и дозу лекарства определяет доктор в индивидуальном порядке.

Обычно взрослому человеку назначают по 25 мг средства в день. При недостаточно выраженном терапевтическом эффекте спустя 2 недели после начала лечения дозировку увеличивают до 50 мг в сутки.

Людям, получающим такую терапию, следует постоянно контролировать работу печени.

Продолжительность курса у пациентов с депрессией не должна составлять менее полугода.

Побочные явления

Хорошо ли переносится пациентами рассматриваемый нами препарат? Что об этом сообщает инструкция? «Мелитор» лишь в некоторых случаях вызывает развитие побочных явлений. При этом у большинства людей они проходят спустя 2 недели.

Итак, на фоне приема данного средства у пациентов могут возникать:

 • тошнота, гастралгия, нарушение стула, повышение уровня трансаминаз печени и гепатит;
 • головокружение, мигрень, головная боль, нарушения зрения, нарушение режима бодрствования и сна, парестезии, суицидальные мысли, беспричинное чувство тревоги;
 • кожная сыпь, крапивница, зуд, эритематозная сыпь и экзема;
 • миалгия, астения, боль в спине.

Передозировка препаратом

Какие симптомы возникают при передозировке таблетками «Мелитор»? Инструкция сообщает, что на данный момент времени таких сообщений от пациентов не поступало. При приеме лекарства в повышенных дозах показано промывание желудка и прием энтеросорбентов. Также проводят симптоматическую терапию.

Кинетика рассматриваемого лекарства может меняться при его сочетании с препаратами, метаболизм которых происходит с участием ферментов системы цитохрома CYP 2C9/19 и Р450 1А2. В частности не рекомендуется назначать данный медикамент с «Ципрофлоксацином» и «Флувоксамином».

Что касается «Пропанолола», «Эноксацина», «Грепафлоксацина», то их следует использовать с особой осторожностью тем, кто уже получают терапию «Мелитором».

Кормление и беременность

Можно ли в период вынашивания плода принимать препарат «Мелитор»? Инструкция сообщает, что такое средство может быть назначено беременным женщинам, но только по жизненным показаниям. Эксперименты на животных выявили, что агомелатин не влияет негативным образом на развитие плода. Хотя данных о безопасности этого средства у беременных женщин недостаточно.

Если препарат требуется принимать в период лактации, то необходимо проконсультироваться с лечащим доктором и решить вопрос о прерывании кормления грудью.

Особые рекомендации по приему лекарства

О чем необходимо знать, прежде чем принимать медикамент «Мелитор» (25 мг)? Инструкция, отзывы сообщают, что данное средство не рекомендуется назначать пожилым больным.

При развитии маниакальных признаков лечение следует прервать.

В некоторых случаях улучшение после приема таблеток не наступает в первые несколько недель. Поэтому за состоянием пациента требуется постоянный контроль. На ранних стадиях выздоровления развитие суицидальных мыслей может возрастать.

У всех больных, принимающих «Мелитор», следует обязательно контролировать работу печени. При повышенном содержании трансаминаз в крови анализы необходимо повторить в течение двух дней. При увеличении показателей в 3 раза терапию прекращают.

Лечение рассматриваемым препаратом необходимо проводить с особой осторожностью, если у пациента имеются факторы риска повреждения печени, в том числе ожирение, неалкогольная жировая болезнь, а также при значительном потреблении алкоголя или одновременном приеме средств, оказывающих гепатотоксическое действие.

Аналоги и стоимость

Цена антидепрессанта «Мелитор» составляет 850 рублей. При необходимости это средство можно заменить такими препаратами, как «Лотосоник», «Азафен», «Неурол», «Адепресс», «Цетол», «Севпрам», «Залокс», «Триттико» и т. д.

Отзывы пациентов

Теперь вам известны свойства такого антидепрессанта, как «Мелитор». Инструкция по применению этого лекарства была описана выше.

Многие пациенты утверждают, что данное средство эффективно проявляет себя при глубокой депрессии. Оно устраняет тоску, уменьшает вялость и возвращает интерес к жизни. Однако следует отметить, что назначать этот препарат должен только опытный специалист. Именно он сможет определить безопасную дозировку лекарства и длительность лечения.

Также к достоинствам данного средства потребители относят малую вероятность возникновения побочных явлений, небольшое количество противопоказаний и удобство в применении (таблетку следует принимать один раз в сутки).

Что касается недостатков, то к ним относят лишь высокую стоимость препарата.

Источник: https://FB.ru/article/225760/opisanie-i-instruktsiya-melitora

Мелитор: инструкция по применению таблеток

Мелитор

Мелитор – ЛС, которое проявляет антидепрессивное действие, обеспечивает восстановление нарушенного ритма сна и бодрствования.

Назначается взрослым с целью устранения больших депрессивных эпизодов.

Состав и формы выпуска

В 1 пилюле имеется один действующий компонент – агомелатин, его массовая доля составляет 25 мг. Кроме этого присутствуют:

 • Диоксид Si
 • Макрогол
 • Оксид Fe
 • Крахмалгликолят Na
 • Кукурузный крахмал
 • Молочный сахар
 • Повидон
 • Стеариновокислый Mg
 • Стеариновая кислота
 • Глицерин
 • Гипромеллоза.

Пилюли продолговатые, оранжево-желтого оттенка помещены в блистер по 14 шт., внутри пачки имеется 2 блист.

Лечебные свойства

Депрессия – самое распространенное заболевание в мире, которое зачастую развивается у взрослых. В некоторых случаях действующие вещества современных антидепрессантов не способны устранить симптомы депрессии, но с этой задачей может справиться Мелитор.

Агомелатин, входящий в состав лекарства, селективно повышает выработку дофамина, а также норадреналина.  Он относится к числу избирательных агонистов MT1, MT2, 5-HT2c –рецепторов. Не оказывает влияния на холинергические, бензодиазепиновые, адренергические, а также дофаминовые рецепторы. Под воздействием препарата не наблюдается изменение уровня серотонина в крови.

ЛС, кроме антидепрессивного воздействия, проявляет тимоаналептические свойства, способствует постепенному восстановлению фазности сна, а также выработки мелатонина. Под влиянием препарата регистрируется быстрое засыпание, повышается качество и длительность сна. Стоит отметить, что при этом не проявляется седативный эффект.

Агомеланин характеризуется продолжительным периодом полужизни (в отличие от мелатонина), имеет сродство с самими мелатониновыми рецепторами.

Очень важно, что ЛС практически не провоцирует возникновение негативных проявлений серотонинергического генеза (симптомы: беспокойство, диссомния, сильное головокружение, тремор, нарушение эректильной функции) и адренергической природы (повышенное АД, ощущение пересушенности в ротовой полости, приступы тревожности). Во время приема препарата здоровые пациенты не отмечали негативное воздействие на память, АД, массу тела, а также репродуктивную функцию. Препарат не провоцирует возникновение медикаментозной зависимости, после завершения терапии не регистрировался синдром отмены.

Агомелатин всасывается слизистыми ЖКТ довольно быстро. Показатель биодоступности регистрируется на уровне 3% (у лиц женского пола он незначительно выше, чем у пациентов мужского пола). При приеме КОК наблюдается повышение биодоступности Мелитора.

Наивысшие плазменные концентрации достигаются по прошествии 1-2 часов с момента приема пилюль. Агомелатин характеризуется высокой степенью связи с плазменными белками. Метаболические превращения протекают в клетках печени.

Примерно 80% от принятой дозы ЛС выводится при участии почечной системы в форме неактивных метаболитов. Длительность периода полувыведения не превышает 2 часов.

Мелитор: полная инструкция по применению

Средняя цена 900 рублей.

ЛС предназначено для перорального приема. Пилюли потребуется запивать достаточным объемом воды. Малитор можно пить вне зависимости от приема еды. В случае развития побочной симптоматики со стороны ЖКТ лучше всего осуществлять прием лекарства во время еды.

Стандартная суточная дозировка составляет 25 мг, принимают пилюли единоразово за день. Если по прошествии 2 недель приема препарата не наблюдается видимый лечебный эффект, необходимо провести лечебную терапию с повышением дозы до 50 мг. Принимать суточную дозу потребуется непосредственно перед сном.

Продолжительность терапии определяет врач с учетом тяжести протекания патологического процесса. Лечение депрессивных состояний может продолжаться на протяжении 6 мес. В некоторых случаях лечение следует провести повторно. После завершения приема пилюль синдром отмены не наступает. В период проведения терапии необходимо мониторить состояние печени.

Противопоказания и меры предосторожности

Не следует начинать лечебную терапию при:

 • Диагностировании лактазной недостаточности
 • Наличии чрезмерной чувствительности к компонентам
 • Престарелом возрасте в случае проявления деменции
 • Беременности, ГВ
 • Нарушениях в работе печени.

Препарат не применяется в педиатрии.

С особой осторожностью должно проводиться лечение у лиц, что злоупотребляют спиртными напитками, а также пациентов, деятельность которых связана с управлением автотранспортом и работой с точными механизмами.

Перекрестные лекарственные взаимодействия

Флувоксамин проявляет ингибирующее воздействие непосредственно на метаболизм действующего компонента Мелитора, что в последствие приводит к увеличению длительности периода полувыведения.

Потребуется соблюдать осторожность при одновременном приеме эноксацина, эстрогенов, пропранолола, а также грепафлоксацина.

Мелитор не оказывает влияния на концентрацию ЛС, которые вступают в связь с плазменными белками.

Не наблюдалось лекарственного взаимодействия со средствами на основе Li, бензодиазепинами, флуконазолом, теофиллином и пароксетином.

Не следует одновременно принимать спиртные напитки.

Побочные эффекты

В период лечения возможно возникновение побочных симптомов:

 • Развитие бессонницы
 • Чрезмерная тревожность
 • Сильная сонливость
 • Мигренеподобные головные боли
 • Приступы тошноты и позывы к рвоте
 • Эпигастральные боли
 • Болезненные ощущения в области спины
 • Запор
 • Сильная потливость
 • Чрезмерная утомляемость
 • Резкое повышение показателя трансаминаз.

Довольно редко проявляются:

 • Парестезии
 • Признаки экземы, выраженный зуд
 • Нарушение зрительного восприятия
 • Появление мыслей о суициде.

Зачастую побочная симптоматика самостоятельно исчезает спустя 2 нед. с момента приема пилюль.

Передозировка

На данный момент нет сведений о передозировке. Возможно появление следующей симптоматики:

 • Эпигастральные боли
 • Чрезмерное нервное напряжение
 • Тревожность
 • Сонливость
 • Ажитация
 • Сильная утомляемость.

Показано проведение посимптомной терапии.

Вальдоксан

Лаборатории Сервье Индастри, Франция

Цена от 806 до 1665 руб.

Проявляет антидепрессивный эффект. Лечебное действие препарата проявляется за счет специфических свойств активного вещества – агомелатина. Назначается Вальдоксан при депрессивных расстройствах. Форма выпуска – таблетки.

Плюсы:

 • Высокая эффективность
 • Невысокий риск развития побочных реакций
 • Простая схема приема.

Минусы:

 • Во время лечения нельзя употреблять алкоголь
 • Может провоцировать приступы агрессии
 • Отпускается по рецепту.

Скачать инструкцию по применению

Препарат «Мелитор»
Скачать инструкцию «Мелитор»
62 кб

Источник: http://lekhar.ru/lekarstva/preparaty-dlja-nervnoj-sistemy/melitor-instrukcija-po-primeneniju/

Мелитор: сравнить цены, инструкция по применению, отзывы, аналоги, купить Мелитор в Украине – YOD.ua

Мелитор

действующее вещество: 1 таблетка содержит агомелатина 25 мг.

вспомогательные вещества: лактоза моногидрат, крахмал кукурузный, повидон, натрия крахмал-гликолят (тип А), стеариновая кислота, магния стеарат, кремния диоксид коллоидный, гипромеллоза, железа оксид желтый (E 172), глицерин, полиэтиленгликоль 6000, титана диоксид ( E 171).

Способ применения и дозы

Препарат предназначен для перорального применения у взрослых.

Применять независимо от приема пищи или во время еды. Таблетки следует глотать целиком, запивая водой.

Рекомендуемая доза составляет 1 таблетку 25 мг 1 раз в сутки, перед сном. Через 2 недели после начала терапии, при необходимости улучшения клинического состояния дозу можно повысить до 50 мг (2 таблетки препарата Мелитор) однократно перед сном.

Всем пациентам необходимо проводить тесты, отражающие функцию печени: в начале лечения и затем периодически через 6 недель (конец активной фазы), через 12 недель и 24 недели (конец фазы поддерживающей терапии) и в дальнейшем, когда это клинически необходимо.

Пациентам с депрессией следует лечиться в течение не менее 6 месяцев, для достижения уверенности, что симптомы депрессии исчезли.

При внезапном прекращении лечения агомелатином синдрома отмены не наблюдается.

Передозировка

Существует ограниченное количество данных о случаях передозировки агомелатина.

При передозировке агомелатина возникали симптомы, которые включали: боль в эпигастрии, сонливость, повышенную утомляемость, ажитацию, тревогу, напряжение, головокружение, цианоз или недомогание. В одном случае человек принял 2450 мг агомелатина. Выздоровление наступило спонтанно без кардиоваскулярных и биологических отклонений.

Любые специфические антидоты агомелатина неизвестны. В случае передозировки (приема большого количества препарата) рекомендуется наблюдение за пациентом в условиях специализированного отделения и симптоматическая терапия.

Побочные эффекты

Клинические исследования препарата Мелитор с участием более чем 3900 пациентов с депрессией показали, что побочные явления обычно возникали во время первых 2 недель лечения и были слабо или умеренно выражены.

Наиболее частыми побочными явлениями были тошнота и головокружение. Указанные побочные явления обычно носили временный характер и, как правило, не требовали прекращения лечения.

Пациенты с депрессией имеют симптомы, присущие заболеванию. Именно поэтому иногда трудно установить, какие признаки являются симптомами заболевания, а связанные с применением препарата Мелитор.

Побочные реакции приведены ниже с использованием следующих критериев:

Со стороны нервной системы: головная боль, головокружение, сонливость, бессонница, мигрень, парестезии.

Со стороны психики: тревога, суицидальные мысли или поведение, мания / гипомания. Также эти симптомы могут быть обусловлены заболеванием, ажитация и связанные с ней симптомы: раздражительность и беспокойство.

Со стороны органов зрения: затуманивание зрения.

Со стороны пищеварительной системы: тошнота, диарея, запор, боль в эпигастральной области.

Со стороны кожи и подкожных тканей: гипергидроз, экзема, эритематозные высыпания, зуд.

Со стороны костно-мышечной системы и соединительной ткани: боль в спине.

Общие нарушения: повышенная утомляемость.

Со стороны пищеварительной системы: повышение уровня АЛТ (аланинаминотрансферазы) и / или АСТ (аспартатаминотрансферазы) в три раза выше по сравнению с показателями нормы (1,1% пациентов, которые лечатся агомелатином 25-50 мг, по сравнению с 0,7% пациентов, получавших плацебо), гепатит.

Применение при беременности

Назначать Мелитор во время беременности не рекомендуется из-за отсутствия клинических данных по применению препарата в этой группе пациентов.

Условия хранения

Не требует особых условий хранения. Хранить в недоступном для детей месте.

Описание препарата «Мелитор» на данной странице является упрощенной и дополненной версией официальной инструкции по применению. Перед приобретением или использованием препарата вы должны проконсультироваться с врачом и ознакомится с утвержденной производителем аннотацией.

Необходим препарат Мелитор? Закажите его прямо здесь! На YOD.ua доступнорезервирование любого лекарства:забрать сам препарат или заказать доставку вы сможете в аптеке своего города по указанной насайте цене.Заказ будет ждать вас в аптеке, о чем вы получите уведомление в виде смс (возможность услугидоставки необходимо уточнять в аптеках-партнерах).

На YOD.ua всегда есть информация о наличии препарата в ряде крупнейших городов Украины:Киеве, Днепре, Запорожье, Львове, Одессе, Харькове и других мегаполисах.Находясь в любом из них, вы всегда легко и просто можете заказать лекарства через сайтYOD.ua,а после в удобное время отправиться за ними в аптеку или заказать доставку.

Внимание: для заказа и получения рецептурных препаратов вам понадобится рецепт врача.

Закажите Мелитор сегодня в простой и удобной форме благодаря Yod.ua. Мы работаем длявас!

Источник: http://yod.ua/drug/melitor/

Мелитор — инструкция, отзывы, применение

Мелитор

Мелитор — инструкция, отзывы, применение

Мелитор — инструкция, отзывы, применение

Мелитор – препарат, воздействующий на нервную систему.

Фармакологическое действие

Мелитор относится к группе антидепрессантов, эффективен при разных депрессивных состояниях, в т.ч. при стрессе, нарушении синхронизации циркадных ритмов (циклические колебания, связанные со сменой ночи и дня и представляющие собой «внутренние часы»), тревожных состояниях.

Мелитор помогает синхронизировать циркадные ритмы, облегчает засыпание, стабилизирует сон, стимулирует выработку мелатонина (гормон с антиоксидантным действием, регулирующий цикл «пробуждение-сон»).

Есть отзывы о Мелитор, применяемом пациентами, страдающими депрессией: они отмечали увеличение фазы медленноволнового сна без изменения фазы сна быстрого.

Также замечено, что Мелитор стимулирует высвобождение норадреналина, допамина в лобной доле мозга.

Препарат исследовали на здоровых добровольцах, в результате чего было установлено, что негативного действия на память, вес, давление артериальное, частоту сокращений сердца, концентрацию внимания, сексуальную функцию он не оказывает. Также есть отзывы о Мелитор, о том, что он не вызывает зависимости, не провоцирует развитие синдрома отмены после окончания терапии.

Максимальной концентрации препарат достигает через один, два часа после приема внутрь.

Действующее вещество средства – агомелатин.

Форма выпуска

Мелитор выпускают в таблетках.

Показания к применению Мелитора

Мелитор по инструкции показан для лечения депрессии.

Инструкция по применению Мелитора

Мелитор предназначен только для внутреннего применения. Глотают таблетки целиком, не измельчая и не разжевывая.

Для предотвращения появления побочных действий со стороны ЖКТ рекомендуют принимать препарат во время еды, обычно перед сном. Назначенную суточную дозировку Мелитор принимают за один прием.

Взрослые Мелитор по инструкции принимают по 25мг/сутки. Если через две недели лечения результат незаметен, дозировку увеличивают до 50мг. Дозировка может меняться лечащим врачом в зависимости от состояния больного.

Проходя лечение, пациентам рекомендуется постоянно контролировать печеночную функцию: в начале лечения и после несколько раз с периодичностью шесть недель (приблизительно через 6, 12, 24нед).

Длится терапия депрессии обычно не меньше полугода.

Побочные действия

Мелитор переносится обычно хорошо, лишь в отдельных случаях развиваются побочные действия, которые исчезают через две недели лечения.

После начала терапии могут появиться тошнота, гастралгия, гепатит, нарушение стула, увеличение уровня трансаминаз печени, головокружение, парестезия, нарушение зрения, мысли суицидального характера, мигрень, чувство беспричинной тревоги, головная боль, нарушение режима сна, крапивница, сыпь эритематозная, зуд, миалгия, боли в спине, астения, экзема.

Есть отзывы о Мелитор, о том, что при превышении рекомендуемых дозировок может развиться боль в эпигастрии, повышенная утомляемость, сонливость, тревога, ажитация (сильное возбуждение, сопряженное с чувством страха и тревоги), цианоз (синюшность кожи, слизистых), напряженность, недомогание, головокружение. При передозировке пациенту следует промыть желудок, принять энтеросорбенты, т.к. специального антидота у Мелитор нет.

Вы читали статью: Мелитор — инструкция, отзывы, применение

Если информация оказалась полезной, поделитесь ссылкой с друзьями и знакомыми:

Источник

Сен 18, 2014

Сен 18, 2014

Сен 18, 2014

Сен 18, 2014

Сен 17, 2014

Сен 17, 2014

Сен 17, 2014

Сен 17, 2014

Источник: https://sportshkola-vidnoe.ru/melitor-instrukciya-otzyvy-primenenie.html

Мелитор

Мелитор

Мелитор является препаратом, который обладает антидепрессивным воздействием.

Состав и производственная форма

Мелитор производят в виде таблеток, которые покрыты оболочкой из тонкой пленки. Таблетки имеют продолговатую форму, желто-оранжевый цвет, оттиск синего цвета с логотипом фирмы на одной из сторон. Производятся в блистерах по 14 штук, в пачке картонной может быть 1,2 или 4 блистера.

В составе 1 таблетки присутствуют:

 • 25 мг активного компонента агомелатина;
 • Дополнительные компоненты – диоксид кремния коллоидный, стеарат магния, кислота стеариновая, повидон, крахмал кукурузный, моногидрат лактозы.
 • Чернила – алюминиевый индиготиновый лак, шеллак, пропиленгликоль;
 • Пленочная оболочка – гипромеллоза, глицерол, диоксид титана, магния стеарат, макрогол, желтый оксид железа, глицерол.

Показания к назначению

Назначается Мелитор для лечения у взрослых больших депрессивных эпизодов.

Существующие противопоказания к назначению

Абсолютными являются такие противопоказания:

 • Высокая чувствительность к компонентам средства;
 • Одновременное применение с сильными ингибиторами СУР (ципрофлоксацином, флувоксамином);
 • Редкие наследственные болезни – нарушенная абсорбция глюкозы-галактозы, дефицит лактазы, непереносимость галактозы;
 • Нарушения работы печени – цирроз или прочие активные болезни печени.

Относительными противопоказаниями к использованию являются:

 • Беременность;
 • Преклонный возраст;
 • Тяжелые либо умеренные нарушения в работе почек.

При использовании Мелитора во время грудного кормления нужно на некоторое время прекратить кормить ребенка грудью. Детям лечение не стоит проводить, так как информации относительно безопасности и эффективности использования лекарства у этой категории пациентов нет.

Дозировка и способ использования

Мелитор следует употреблять внутрь, перед сном, независимо от приема еды.

Рекомендованная разовая доза – 1 таблетка (25 мг), кратность употребления – раз в день.

Если через 2 недели использования препарата эффект недостаточный, то допускается увеличение разовой дозы в 2 раза.

Во время лечения нужно контролировать функцию печени – в начале использования, после периодически – по окончанию острой стадии (примерно через 6 недель) по завершению стадии поддерживающего лечения (чрез 12 недель и 24 недели), после этого – по клиническим показаниям.

Терапию следует продолжать в течение достаточного времени, однако не менее, чем полгода чтобы точно убедиться в отсутствии признаков заболевания.

Не требуется постепенного уменьшению дозы при завершении лечения.

Особые указания

Не стоит проводить лечение больших депрессивных эпизодов у пациентов преклонного возраста с деменцией, так как эффективность и безопасность Мелитора у этой категории пациентов не установлена.

Если в анамнезе у пациента есть гипомания или мания, то во время терапии следует соблюдать осторожность. Если развиваются маниакальные симптомы, то лечение следует срочно прекратить.

Депрессия может быть сопровождена повышенным риском возникновения суицида, суицидальных мыслей, нанесения телесных повреждений себе.

Риск проявления таких симптомов сохраняется на того момента, пока не наступит значимая ремиссия.

Улучшение в некоторых случаях наступает в первые несколько недель лечения, по этой причине за состоянием больного нужно вести наблюдение. На ранних этапах выздоровления риск возникновения суицида может увеличиваться.

Больные, у которых в анамнезе есть события, которые связаны с суицидом, а также пациенты, у которых есть существенный уровень суицидальных мыслей, до начала терапии в большей степени подвергаются наличию суицидальных мыслей либо попыток совершения суицида во время употребления Мелитора. По этой причине за ними следует наблюдать, особенно при изменениях дозы и на ранних стадиях терапии.

Во время проведения клинических исследований было зафиксировано повышение количества трансаминаз в кровяной сыворотке, в особенности при использовании Мелитора в количестве 50 мг в сутки.

У всех пациентов необходимость обеспечить контроль работы печени. Если в кровяной сыворотке наблюдается повышенное количество трансаминаз, то анализ крови нужно через 48 часов провести повторно.

Если сравнительно с верхней границей нормы количество трансаминаз было увеличено в 3 раза, то лечение нужно прекратить.

При наличии признаков, которые указывают на нарушенную работу печени, нужно сделать анализы, на основании которых решать о целесообразности терапии. Если во время лечения возникает желтуха, то лечение прекращают.

Лечению нужно очень осторожно проводить, если есть факторы иска повреждения печени, в том числе существенное употребление спиртных напитков, неалкогольная жировая болезнь печени, ожирение, одновременное употребление с лекарствами, которые обладают гепатотоксическим действием.

Не рекомендуется параллельное использование с этанолом.

В период лечения Мелитором следует осторожно управлять автотранспортными средствами и прочими механизмами.

Взаимодействие с прочими лекарствами

При совместном использовании Мелитора с некоторыми медикаментозными препаратами могут проявляться такие эффекты:

 • Эстрогены – увеличивается экспозиция агомелатина;
 • Ципрофлоксацин, флувоксамин – на метаболизм агомелатина будет оказан выраженный ингибирующий эффект;
 • Лекарства, которые взаимодействуют с изоферментами – уменьшается либо, наоборот, увеличивается биодоступность агомелатина.

Хранение

Мелитор должен храниться в месте, защищенном от детей, при максимально допустимой температуре 30 градусов. Срок его годности составляет 3 года.

Источник: https://nebolet.com/spisok-lekarstv/melitor.html

Поделиться:
Нет комментариев

  Добавить комментарий

  Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.

  ×
  Рекомендуем посмотреть